Definiții

Utilizator – orice persoană care vizitează storiabooks.ro.

Client – persoană fizică sau juridică ce efectuează o Comandă.

Produse și Servicii – orice produs sau serviciu menționat în Comandă, care urmează a fi furnizate de către Vânzător, Clientului.

Comandă – un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Client prin care Clientul își exprimă intenția de a achiziționa anumite Produse și Servicii, și să facă plata acestora.

Vânzător – societatea comercială Storia Books S.R.L., cu sediul în București, str. Ștefan Mihăileanu, nr. 28A, ap. 4, sector 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/3619/2016, C.I.F. RO 35781257, cont nr. RO84 INGB 0000 9999 0573 7143, deschis la ING Bank, numită și editura Storia Books.

Contract – o Comandă confirmată de către Vânzător, prin care Vânzătorul este de acord să vândă și să livreze Produsele și Serviciile, iar Clientul este de acord să achiziționeze, să primească și să facă plata acestor Produse și Servicii.

Curier – orice persoană de drept public sau privat care prestează servicii de curierat rapid.

Drepturile de proprietate intelectuală

Conținutul site-ului editurii Storia Books: imagini, texte, elemente de grafică web, scripturi, software, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, mărci înregistrate, este integral proprietatea Storia Books S.R.L. și este apărat de Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe și de legile privind proprietatea intelectuală și industrială. Folosirea fără acordul Storia Books S.R.L. a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legislației în vigoare. Editura Storia Books și logo-ul editurii Storia Books, este marcă înregistrată OSIM.

Editura poate oferi Utilizatorului/Clientului, printr-un acord, dreptul de a utiliza sub o formă descrisă, un anumit conținut al site-ului. Acest acord se aplică strict pentru conținutul/conținuturile definite, pe o perioadă stabilită în acord, și doar pentru persoana/ persoanele cărora li s-a permis utilizarea acestor conținuturi, fără a putea utiliza alte conținuturi ale site-ului editurii Storia Books.

Utilizarea pe site-ul editurii Storia Books a oricărui nume de marcă înregistrată nu constituie reclamă pentru compania respectivă. Editura Storia Books nu își asumă responsabilitatea și nu poate fi învinuită pentru pagubele apărute prin folosirea conținutului site-ului.

Exonerarea de răspundere

Editura Storia Books garantează că site-ul, serverele pe care este găzduit, sau e-mailurile trimise din partea editurii Storia Books sunt fără viruși sau alte componente informatice cu caracter potențial dăunător, că nu conține erori, omisiuni, defecțiuni, întârzieri sau întreruperi în operare sau transmitere, căderi de linie sau orice alți factori similari. Utilizatorul folosește site-ul pe riscul propriu, Storia Books S.R.L. fiind liberă de orice răspundere pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau accesarea/ vizitarea site-ului sau ca urmare a utilizării sau a interpretării personale a informațiilor de pe site.

Informațiile incluse pe site-ul editurii Storia Books au caracter informativ și sunt puse la dispoziție cu bună credință. În cazul în care vreunul dintre articolele Storia Book este sau orice altă informație intră sub incidența Legii privind dreptul de autor și drepturile conexe, Utilizatorul este rugat să aducă acest fapt la cunoștința Vânzătorului la scrie@storiabooks.ro, pentru a putea fi luate măsurile legale necesare.

Părerile exprimate în cuprinsul materialelor care sunt publicate în secțiunea de Comentarii și Blog sunt asumate în întregime de autorii respectivelor materiale și nu implică responsabilitea solidară a editurii Storia Books.

Editura Storia Books își rezervă dreptul de a anula Comenzile pentru Produse și Servicii care sunt afișate pe site ca urmare a unor erori tehnice, sau care, din cauza unor erori tehnice prezintă prețuri evident eronate/ derizorii pentru produse (prețuri pe care le poate aprecia ca fiind eronate/ derizorii orice cumpărător cu un nivel mediu de pregătire). Editura Storia Books, în calitate de organizator al campaniilor promoționale, nu își asumă răspunderea pentru pierderile sau deteriorările voucherului campaniei, nu este responsabilă pentru voucherele falsificate sau deteriorate, și își rezervă dreptul de a anula voucherul utilizat în aceste condiții.

Orice link-uri către alte site-uri sunt oferite numai în scopul unei accesibilități sporite a informațiilor, iar editura Storia Books nu își asumă nicio responsabilitate sau răspundere pentru conținutul acestor site-uri, pentru produsele sau serviciile promovate sau comercializate prin aceste site-uri.

Limita accesului la site

Utilizatorii site-ului editurii Storia Books pot face comentarii și orice alte comunicări, pot să transmită sugestii, întrebări sau informații, dacă limbajul acestora este civilizat, iar conținutul comunicărilor nu este ilegal, obscen, amenințător, defăimător, nu tulbură în niciun fel viața privată a altor persoane, nu încalcă drepturile de proprietate intelectuală, nu conține viruși, nu servește unor campanii de promovare care nu au legătură cu editura Storia Books, nu sunt e-mailuri în masă ori orice altă formă de spam. Persoanele care vor utiliza o adresă falsă de e-mail ori vor transmite mesaje electronice sau orice alte comunicări în numele unei alte persoane fizice sau juridice ori în numele oricărei alte entități vor fi raportate organelor abilitate. Editura Storia Books nu își asumă responsabilitatea și nici nu va putea fi obligată la niciun fel de despăgubiri pentru orice fel de daune produse de astfel de comunicări.

În cazul trimiterii sau afișării unor materiale/ documente care implică texte, replici, recenzii formulate de Utilizatori, se consideră că respectivul Utilizator garantează originalitatea lor și acordă editurii Storia Books și afiliaților/ asociaților săi dreptul neexclusiv, nelimitat, gratuit, irevocabil și retransmisibil de a folosi, reproduce, modifica, adapta,  publica, traduce, crea opere derivate, precum și dreptul de a distribui, de a prezenta aceste conținuturi oriunde în lume, prin orice mijloace. Utilizatorul garantează că are toate drepturile asupra conținutului pe care îl afișează sau îl transmite pe site, prin orice modalitate, astfel încât, prin folosirea acestui conținut, să nu cauzeze prejudicii niciunei terțe entități fizice sau juridice.

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Editura Storia Books recunoaște importanța protecției datelor personale și se alinează regulamentului Uniunii Europene 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (GDPR).

Datele prelucrate de editură sunt prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de clienți și sunt folosite, exclusiv, pentru a îndeplini două obiective:
A) Comunicarea noutăților și ofertelor editurii printr-un newsletter și
B) Prelucrarea datelor personale exclusiv în scopul onorării comenzilor primite pe site.

A) Categoriile de date personale necesare pentru a primi newsletterul editurii: e-mail valid și, opțional: numele și prenumele utilizatorului.
Utilizatorul are dreptul și poate să își retragă în orice moment consimțământul, la fel de simplu ca acordarea acestuia: în subsolul fiecărui newsletter trimis, abonatul are posibilitatea editării setărilor și a dezabonării de la newsletter.

Pentru că există posibilitatea ca la newsletterul editurii să se aboneze și copii, conform articolului 8 din GDPR, prelucrarea datelor cu caracter personal ale unui copil este legală doar dacă copilul are cel puțin vârsta de 16 ani. Dacă copilul are sub vârsta de 16 ani, respectiva prelucrare este legală numai dacă și în măsura în care consimțământul respectiv este acordat sau autorizat de titularul răspunderii părintești asupra copilului. Editura Storia Books va depune toate eforturile rezonabile pentru a verifica în astfel de cazuri că titularul răspunderii părintești a acordat sau a autorizat consimțământul, ținând seama de tehnologiile disponibile.

B) Categoriile de date personale care asigură înscrierea pe site și efectuarea comenzilor și comunicarea stării comenzilor sunt:

numele și prenumele clientului
telefon valid
adresă de livrare validă
e-mail valid
CNP sau date facturare persoane juridice.
Dacă aceste date nu sunt furnizate, editura nu poate onora Comanda/ Comenzile.

Operatorii asociați (programele terțe) care ajută aceste două obiective sunt aliniate și ele termenilor și cerințelor GDPR și au capacitatea de a asigura confidențialitatea, integritatea, disponibilitatea și rezistența sistemelor pentru datele, pseudonimizate și criptate, ale utilizatorilor.

Ne aliniem, împreună cu operatorii asociați, să nu înstrăinăm datele primite de la utilizatori, să respectăm dreptul de acces, dreptul de rectificare, dreptul de “a fi uitat”, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, și dreptul la dezabonare. Dacă, pe viitor, vom intenționa să prelucrăm datele cu caracter personal într-un alt scop decât cele menționate la punctele A) și B), ne obligăm să furnizăm utilizatorului, înainte de această prelucrare ulterioară, informațiile privind scopul secundar respectiv și orice informații suplimentare relevante.

Completarea de către Utilizatori a formularelor pe site, după ce au fost de acord cu Termenii și condițiile site-ului, rezultă ca aceste date să fie incluse în baza de date a editurii Storia Books și cu utilizarea și prelucrarea de către editura Publica și operatorii asociați pentru desfășurarea activităților enumerate mai sus.

În cazul în care Clientul își modifică prin utilizarea formularelor de pe site datele personale livrate deja către editura Publica și există Comenzi în derulare, Comenzile își păstrează datele de la momentul plasării Comenzii iar livrarea produselor se va face luându-se în considerare datele nou modificate.

Există 3 persoane care prelucrează datele personale și acestea sunt informate de codul de conduită prevăzut de GDPR; de asemenea există o persoană împuternicită legal care să informeze și să consilieze persoanele care prelucrează datele, să le informeze despre securitatea prelucrării (capacitatea de a asigura confidențialitatea, integritatea, disponibilitatea și rezistența, capacitatea de a restabili disponibilitatea datelor, capacitatea de testare periodică privind eficiența măsurilor), care să țină legătura cu autoritățile de supraveghere, și care să evalueze impactul asupra datelor și a transferurilor de date.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de utilizator („legalitate, echitate și transparență”), sunt colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri, sunt adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate („reducerea la minimum a datelor”), sunt exacte și, în cazul în care este necesar, să fie actualizate. De asemenea, sunt păstrate într-o formă care permite identificarea utilizatorilor pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele și sunt prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal.

Pentru alte informații privind prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și ce facem pentru a respecta legislația în vigoare, contactați-ne pe scrie@storiabooks.ro.

Storia Books nu solicită Utilizatorilor săi prin niciun mijloc de comunicare (telefon/ e-mail, etc) informații confidențiale, date despre conturi bancare, parole personale, etc. În cazul în care Utilizatorul le divulgă unor terți, acesta poartă întreaga responsabilitate pentru actiunile sale. Astfel, în cazuri de divulgare de astfel de date, Utilizatorul nu poate ține răspunzătoare pe editura Publica pentru niciun fel de prejudiciu.

Înregistrarea ca Utilizator

Pentru crearea unui cont pe site-ul editurii Storia Books, Utilizatorul este obligat să folosească o adresă de e-mail validă. Editura Storia Books poate refuza cererea de înregistrare în situațiile în care constată că a utilizat informații neconforme cu realitatea sau folosește serviciile într-un mod neconform cu uzanțele normale.

Prețul

Prețul final plătit de Client este format din prețul produsului + cheltuielile de expediție și/ sau încasare aferente. Prețurile de livrare sunt detaliate pe site.

Toate prețurile aferente produselor și serviciilor comercializate prin intermediul site-ului editurii Storia Books sunt exprimate în Lei și conțin T.V.A., astfel în ceea ce privește cărțile – T.V.A. în procent de 5%, în ceea ce privește celelalte produse și servicii – T.V.A. în procent de 19%.

Comanda

Prin finalizarea Comenzii Clientul garantează că toate datele furnizate sunt reale și corecte, în caz contrar ar putea suporta consecințele acestor erori (Comandă întarziată, transmisă greșit, etc).

Editura Storia Books nu poate fi trasă la răspundere pentru informații introduse eronat, din care pot decurge întârzieri de livrare. În acest context, toate taxele de transport efectuat în vederea reexpedierii Comenzii vor cădea în sarcina Clientului.

Prin finalizarea Comenzii, Clientul se declară de acord ca un reprezentant al editurii Storia Books să îl contacteze prin orice mijloc disponibil convenit de către Părți (e-mail/ telefon) pentru confirmarea personală a Comenzii.

Anularea sau modificarea comenzilor plasate pe site se poate face dacă și numai dacă produsele sau serviciile nu au depășit etapa de expediere. După acest moment, anularea se poate realiza numai în cazul în care produsele sau serviciile prezintă defecțiuni, caz în care acestea pot fi înlocuite sau comanda poate fi anulată. Pentru plata realizată cu cardul, prin intermediul euplatesc.ro, rambursarea sumelor va fi comunicată prin e-mail în momentul confirmării anulării comenzii.

Editura Storia Books poate refuza o Comandă în urma unei notificări prealabile adresate Clientului, fără a exista obligații între părți și fără ca o parte să poată pretinde daune, pentru următoarele situații:

eșuarea/ invalidarea tranzacției online, operată prin euplatesc.ro;
neacceptarea de către banca emitentă a cardului Clientului/ a tranzacției;
date incomplete sau incorecte ale Clientului;
activitatea Clientului poate produce daune site-ului editurii Storia Books/ partenerilor;
livrări consecutiv eșuate;
alte motive obiective: în cazul în care Clientul nu garantează că modul de plată este valid și că nu este obținut printr-o metodă frauduloasă sau există suspiciuni cu privire la modalitatea de plată.
Chiar dacă a luat toate măsurile pentru ca informația prezentată pe acest site să fie exactă și corectă, editura Storia Books nu poate fi răspunzătoare de inexactități care pot apărea în completarea de către Client a formularelor din site pentru finalizarea Comenzii. Utilizatorii sunt responsabili pentru evaluarea exactității, completitudinii și utilității informațiilor furnizate în cadrul formularelor disponibile pe acest site.

În anumite situații și pentru motive justificate, editura Storia Books își rezervă dreptul de a modifica cantitatea Bunurilor și/ sau Serviciilor din Comandă. În aceste situații editura Storia Books va anunța Clientul pe adresa de e-mail sau la numărul de telefon puse la dispoziția Vânzătorului la efectuarea Comenzii și va returna suma achitată.

În cazul în care un Bun și/ sau Serviciu comandat de către Client nu poate fi livrat de către editura Storia Books, editura Storia Books se obligă să informeze Clientul asupra acestui fapt și să returneze în contul Clientului contravaloarea Bunului și/ sau Serviciului, în termen de maxim 14 zile de la data la care editura Storia Books a luat la cunoștință acest fapt sau de la data la care Clientul și-a exprimat în mod expres intenția de reziliere a Contractului.

Facturare – plăți

Prețul, modalitatea de plată și termenul de plată sunt specificate în Comandă. Vânzătorul va emite către Client o factură pentru Produsele și Serviciile livrate, obligația Clientului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația în vigoare.

Plata se poate face online (prin card bancar, sistemul de plată fiind asigurat de către euplatesc.ro) sau ramburs la primirea coletului.

Livrarea

Data estimată de livrare este afișată în pagina produsului, în pagina de Comandă, precum și în e-mailul sau telefonul de confirmare a Comenzii. Pentru toate categoriile de produse, termenul minim de livrare este de 12 ore, iar termenul maxim de livrare este de 30 de zile de la data confirmării Comenzii.

Pentru Clienții din străinătate, prețul final al Comenzii va fi comunicat prin e-mail sau telefonic, iar livrarea se va face după acceptarea explicită a prețului și a termenului de livrare.

Pentru produsele aflate în stoc, livrarea se va face conform opțiunii Clientului, prin Curier, Poșta Română sau ridicare personală de la sediul editurii Storia Books (opțiuni disponibile în pagina de finalizare a comenzii). Între înregistrarea Comenzii și preluarea acesteia de către Curier există un interval de 12-24 ore lucrătoare. Orice întârziere suplimentară va fi comunicată Clientului și se va agrea cu acesta un nou termen de livrare care nu va putea depăși termenul maxim prevăzut mai sus.

Din cauza timpului foarte scurt de procesare a Comenzilor, operarea de modificări asupra Comenzilor deja plasate poate fi imposibilă.

În cazul în care produsele sunt indisponibile (inclusiv în cazul în care prețul sau unele caracteristici ale produselor au suferit modificări ulterioare confirmării Comenzii), editura Storia Books va informa Clientul despre indisponibilitate iar sumele pe care acesta le-a achitat vor fi rambursate în termen de 14 zile. Clientul poate confirma modificările intervenite cu privire la prețul sau caracteristicile produselor, modificând astfel Comanda inițială, iar editura Storia Books va livra produsele conform Comenzii astfel modificate.

Pentru produsele care nu se află în stoc, Clientul este de acord ca editura Storia Books să recomande un produs cu calități și pret echivalente cu cele solicitate. Dacă Clientul își exercită dreptul de denunțare unilaterală a contractului în termen de 30 de zile de la primirea produselor, cheltuielile de returnare a produselor sunt în sarcina lui.

Condiții de livrare

La solicitarea editurii Storia Books, a Poștei Române sau a Curierului, Clientul va face dovada identității sale, dacă e necesar prin una sau mai multe acte emise de autorități oficiale și va comunica numărul de Comandă atribuit de către Vânzător.

Clientul se obligă să fie prezent la adresa de livrare indicată, în intervalul orar selectat, în caz contrar acesta va supora taxa de transport aferentă unei posibile noi livrări. Intervalul orar va putea fi modificat, ulterior selectării, doar cu acordul Curierului.

În cazul în care Clientul se afla în imposibilitatea recepționării Comenzii în mod personal, Comanda va fi lasată la adresa precizată doar unei persoane cu varsta mai mare de 18 ani și doar în cazul comunicării către Curier, a numărului Comenzii.

În cazul livrării la locul de muncă al Clientului, caz în care Curierul nu poate avea acces în locația respectivă, Clientul trebuie să se așigure că poate recepționa această Comandă. Clientul va fi contactat telefonic de către Curier în prealabil pentru a obține confirmarea prezenței acestuia la adresă și ora selectate în momentul validării Comenzii pe site.

Livrarea se consideră a fi îndeplinită de către editura Storia Books, la momentul predării produselor comandate către Client la adresa selectată de acesta la momentul plasării Comenzii.

Recepția produselor

Clientul se obligă să semneze bonul de livrare (AWB) prezentat de către Curier sau Poșta Română la livrarea produselor comandate, la care este anexat și documentul fiscal solicitat care conține toate informațiile despre produsele livrate (denumire produs, cantitate, preț). Deasemenea, Clientul va verifica dacă produsele sunt deteriorate sau dacă există lipsuri, iar eventualele probleme vor fi menționate în mod olograf pe bonul de livrare, pentru a putea fi luate în considerare.

Prin semnarea bonului de livrare Clientul recunoaște primirea în bune condiții și în totalitate a produselor Comandate.

Politica de retur. Dreptul de retragere

Editura Storia Books oferă retur gratuit pentru clienții care notifică intentia lor întemeiată în termen de maxim 30 zile calendaristice de la primirea coletului. Comenzile cu livrare pe teritoriul României sunt eligibile pentru retur gratuit. În urma solicitării primite de la client, editura Storia Books va trimite curierul la adresa indicată de client pentru a ridica coletul de retur.

În cazul comenzilor cu livrare internațională, costurile de retur cad în sarcina Clientului. Produsele se pot returna prin orice firmă de curierat care asigură livrarea coletului de retur la sediul Comerciantului. Adresa la care se trimit coletele de retur este: Str. Ștefan Mihăileanu, nr. 28A, ap.4, București. În caz de retragere din contract, clientul este obligat să restituie produsele achiziționate în termen de maximum 30 zile de la data retragerii din contract.

Modalități și termene de returnare a produselor

Clientul se obligă să notifice editurii Storia Books intenția sa de a returna produsele achiziționate, prin e-mail sau prin telefon conform datelor de contact de pe site-ul Storia Books, în termen de maxim 30 de zile calendaristice de la primirea produselor. În caz contrar, editura Storia Books poate refuza coletul.

Informațiile necesare care trebuie furnizate editurii Storia Books pentru trimiterea curierului sunt următoarele:
• data expedierii coletului;
• numărul Comenzii;
• motivul returnării;
• suma de returnat;
• adresa de unde curierul urmează să preia coletul de retur;
• modalitatea de plată dorită (datele contului bancar sau voucher de cumpărături echivalent cu suma produselor returnate).

La primirea informațiilor referitoare la intenția de retur a clientului, editura Storia Books efectuează o solicitare la curier și trimite curierul la adresa indicată în comunicarea clientului pentru a ridica coletul de returnat. Costurile de transport ale coletului/-elor returnate nu intră în responsabilitatea clientului, acestea urmând a fi asumate de editura Storia Books.

Rambursarea sumelor corespunzătoare comenzii returnate sau anulate, prin virament în cont bancar, poate dura până la 30 de zile calendaristice.

Condiții de returnare a produselor

În orice situatie de returnare a produselor, acestea trebuie să fie în aceeași stare în care au fost trimise Clientului, împreună cu documentele care l-au însoțit. Produsele returnate trebuie să fie în aceeași condiție ca la primire, fără defecte (exceptând defectele deja semnalate de Client în corespondența cu editura Storia Books).

În cazul în care o comanda la care s-a oferit produs cadou este returnată integral, clientul este obligat să returneze și produsul cadou în starea lui originală, nedeteriorată.

Cărtile nu trebuie să aibă colțurile îndoite, cotorul deteriorat, pete pe copertă sau pe pagini.

Termene de returnare a banilor

Pentru retururi integrale de comenzi, Clientul primește banii aferenți produselor returnate și costul transportului achitat inițial în interval de 30 de zile calendaristice de la data la care editura Storia Books este informată de către client cu privire la decizia acestuia de a returna produsele.

După validarea returului, clientul poate primi, la alegere, contravaloarea produselor sub forma unui cupon valoric pe care îl va putea folosi în termen de 30 zile de la data confirmării primirii returului de către editura Storia Books. După această dată cuponul își pierde valabilitatea.

Dreptul de retragere

În conformitate cu Ordonanța de Urgență Nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profeșioniștii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, Clientul are următoarele drepturi și obligatii referitoare la retragerea din contractul încheiat la distanță: Clientul are dreptul ca, înainte de expirarea perioadei de retragere, să se retragă din contract, fără a fi nevoit să justifice decizia de retragere și fără a suporta alte costuri decât cele prevazute la art.13 alin.(3) și art.14 din O.U.G Nr.34/2014, în termen de 14 zile începand de la ziua în care intra în posesia fizică a produsului. Cheltuielile de returnare sunt suportate de Client.

Clientul se obligă să returneze doar acele produse care sunt în aceeași stare în care au fost livrate (în ambalajul original cu documentele care l-au insotit). Nu se acceptă pentru returnare produsele care prezinta modificări fizice, zgârieturi, urme de folosire excesivă și/sau intervenții neautorizate etc.

Editura Storia Books va rambursa Clientului contravaloarea produsului în maxim 14 (paisprezece) zile de la data informării făcute de către Client către editura Storia Books în ceea ce privește decizia de retragere din contract. Editura Storia Books va putea amâna rambursarea contravalorii produsului până la primirea produsului vândut sau pănă la primirea unei dovezi conform căreia acesta a fost expediat.

Exercitarea dreptului de retragere

În cazul în care Clientul solicită retragerea din Contract în cadrul termenului legal de retragere din contract, în cazul în care Comanda este achitată, editura Storia Books se obligă să returneze suma în maxim 30 de zile de la data informării de către Client în ceea ce privește decizia sa de retragere din Contract. Suma va fi returnată după cum urmează:
a. pentru Comenzile achitate cu card online → prin restituire în contul din care a fost efectuată plata, în termen de până la 30 de zile calendaristice.
b. pentru Comenzile achitate cu Op/ ramburs → prin virament bancar, în termen de până la 30 de zile calendaristice.

Copyright

Editura Storia Books garantează în privința deținerii tuturor drepturilor de autor și de difuzare pe teritoriul României, a calității și autenticității mărcilor și a produselor.

Editura Storia Books deține dreptul legal asupra conținutului cărților pe care le comercializează, și are dreptul de a Storia Books pasaje din cărțile pe care le vinde.

Forța majoră

Niciuna dintre părțile contractuale nu poate fi trasă la răspundere pentru neexecutarea (total/ parțial) sau executarea cu întârziere a obligațiilor sale, dacă acestea au fost cauzate de forță majoră. Părțile își vor aduce la cunoștință de îndată cazul de forță majoră și vor lua toate măsurile necesare în vederea limitării consecințelor evenimentului. Dacă în termen de 15 zile evenimentul de forță majoră nu încetează, părțile au dreptul de a denunța unilateral contractul fără pretinderea de daune-interese. Forța majoră va fi probată conform legii.

Soluționarea conflictelor. Legea aplicabilă

Contractul va fi guvernat și interpretat în conformitate cu legea română. Orice conflict apărut între editura Storia Books și Clienți va fi rezolvat pe cale amiabilă. În cazul în care acest lucru nu este posibil, prima cale de soluționare este medierea, în condițiile legii, iar dacă aceasta eșuează, se apelează la instanțele românești competente de la domiciliul Clientului.

Frauda

Crearea de conturi multiple folosind astfel de adrese generate automat și care expiră după o perioadă predefinită, pentru a putea beneficia de promoții sau oferte, sau orice comportament fraudulos în măsură să afecteze bunul mers al campaniilor, este interzisă și va fi considerată o tentativă de fraudă. Editura Storia Books își rezervă dreptul de a suspenda conturile astfel create și de a retrage beneficiile aferente promoțiilor sau ofertelor în curs, de a anula contul fără preaviz, înștiințare, alte formalități sau despăgubiri.

Orice tentativa de fraudă sau orice fraudă (cum ar fi, dar fără a se limita la: accesarea datelor Clienților editurii Storia Books, alterarea conținutului site-ului, încercarea de afectare a performanțelor serverelor editurii Storia Books, deturnarea conținutului livrărilor către terți, etc) vor fi pedepsite conform legii penale.

Dispoziții finale

Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi găsită nulă sau nevalidă, acest fapt nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze.